Kenneth 20 21 39 93
Niels 23 93 87 99
Peter 22 98 18 56

Eftersyn af porte

Uni-Doors tilbyder eftersyn af alle typer porte, herunder såvel industriporte som private garageporte.

Ifølge Arbejdstilsynet skal alle porte, såvel manuelle som mekaniske drevne porte:Efterses og vedligeholdes i henhold til leverandørens anvisninger.
  • Efterses af en sagkyndig (En sagkyndig er, ifølge Arbejdstilsynet, en person der har teknisk indsigt og kompetence til at efterse porten efter leverandørens anvisninger).
  • Porten skal efterses regelmæssigt. Dvs. at det igen er leverandørens anvisninger der skal følges. Dog er det Arbejdstilsynets praksis, at regelmæssigt som minimum er hver 12 måned.
  • Hvis porten udsættes for specielle forhold, såsom påkørsel eller længere tids stilstand, skal der ligeledes foretages en besigtigelse.
Det er således ejeren af porten, der er ansvarlig for at porten bliver efterset og vedligeholdt.

Resultaterne af et eftersyn, skal for mekanisk drevne industriporte registreres, opbevares i en passende periode og være tilgængelige for Arbejdstilsynet 

Kan udføres elektronisk og sendes som pdf fil (servicetool)

Kontakt Uni-Doors for et ganske uforpligtende tilbud.
Kontakt os
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Uni-Doors | Musmannsvej 12B, Hou | 8300 Odder